Спорт и здравеопазване

С П О Р Т

1935год.- Изградено  е  младежко туристическо дружество,в което членуват 35 души.Негов председател е  М.Аргилашки.

1945год.- Сформиран е футболен отбор,а през 1946 год. се организира и физкултурно дружество за спорт,игри и забави.

1959год.- Открит е новият стадион „Седми ноември”,изграден със средства от самооблагането и доброволен труд на населението.Физкултурното дружество „Гигант” развива спортовете – лека атлетика,футбол,волейбол,шах-мат,тенис на маса,колоездене.Особен скок на развитие бележи конния спорт.

Б Е Л Е Ж К И  К Ъ М  Т Е М А   С П О Р Т

 

1945 година  – сформиран футболен отбор с основни инициатори:

Борис Щерев – учител по гимнастика

Матю Данчев – директор на пощата

и  участници:Никола Пенкин,Минчо Пицански,Запрян Дерузов,Илия Масленишки,Георги Семерджиев,Стойчо Булкин и последователи през следващите години:Кръстьо Попов, Стоил Крантов,Янкул Крантов,Ангел Господарски и др.

Първото футболно игрище се намира в района на Винпром,след това ”Акациева горичка” и полигон „Гражданска защита”.

През 1959 година е открит стадиона.

В началото футболният отбор се казва „Уружай”,а след 1946 година след организирането на физкултурно дружество „Гигант”.

Физкултурно дружество „Гигант”развива следните спортове:футбол,

лека атлетика,шахмат,колоездене,тенис на маса,конен спорт,а по – късно и

борба и вдигане на тежести.

През 1970година е построено волейболно игрище с осветление,къде

То се играе волейбол до късно през нощта.

През 1980 година се сформира група  пионерски лекоатлетки,които вземат участие в републиканки състезания.През1985година  стават Републикански шампиони в дисциплината пионерски четирибой.Техни треньори са учителите Георги Генев и Петър Чобанов.

През годините участници в европейски,световни и олимпийски игри са:Васил Панчев – борба,Иванка Кошничарска – лека атлетика,Станчо Пенчев – щанги,Ива Пранджева – лека атлетика, Стоица Илиев- лека атлетика,Кръстьо Милев – щанги,Христо Игнатов- борба,Бонка Пинджева –

Гребане,Трифон Скорчев –гребане и триатлон,Атанас Костов- гребане,Кирил Кошничарски – вдигане на тежести,Димитър Илинчев – борба,|Йордан Йочков – вдигане на тежести,Костадин Арабаджийски – конен спорт,Стоил Попов- конен спорт,Васил Марин-конен спорт,Стоица Аргилашки-конен спорт иГеорги Димитров-конен спорт.

Всички тези спортисти са удостоени със звание „майстор на спорта” и „заслужил майстор на спорта”.

През 1965 година е основано първото туристическо дружество”Странджата”с председател Трифон Кръстев  и ръководител учителят Стойчо Аргилашки.Членове на дружеството са:Марин Маринчешки, Мария Празова,Дунка Събева и Димитър Баевски.

Първи ВИС

Членове:Кръстю Маринчешки /Чардафона/

Сашо Маринчешки,Кръстю Богданов ,          Ралев.

 

 

Футбол

Конен спорт

Ученически спорт

Здравеопазване