Просвета и култура

П  Р О С В Е Т А   И   К У Л Т У Р А

1867год.-Построено е първото светско училище.

1875год.- Открито е народно читалище Надежда.

1901год.- Читалището се възстановява под името „Саморазвитие

1907год.-Анна Маймункова е назначена за учителка в селото.

1925год.-Открита е нова сграда на читалище „Саморазвитие”,построено със средства от Министерството на просветата.

1934 год.-до 1938г.-към читалището е изградена младежка театрална трупа,която поставя пиесата”Кара Танас”.

1940/1941год.- учители в училище „Любен Каравелов” са:Иван Златев,Иван Финжеков,Ганчо Трифонов,Анастасия Стоилова – със средно педагогическо образование,преподаващи по всички предмети.

1942год.- Завършена е сградата на прогимназията.

1944год.- Започва да функционира реална гимназия.

1958год.- Открит е новопостроеният читалищен дом.

1959год.- Към читалището е поставено началото на музейна сбирка за историята на селището.

1960год.- Завършено е строителството на летния театър.

1967год.- Открита е ЦДГ”Осми март”.

1969год.-Възроден е народният обичай”Кумата”.Направена е първата копка на ОУ”Отец Паисий”.

1971год.- Тържествено е открита новата сграда  на ЕСПУ”Христо Ботев”.

1973год.- Открит е младежки клуб”Юбилей-Х” за танцови забави,срещи с творци на изкуството и културата,зала за тенис на маса ,шах и др.