Обществен живот

О Б Щ Е С Т В Е Н О – П О Л И Т И Ч Е С К А   Д Е Й Н О С Т   в с.Голямо Конаре

1899  год.- Найден  Команов участва в учредяването на БЗНС

1901 год.-  Създадена е група на БЗНС.Найден Команов е избран за член на Постоянното присъствие на БЗНС,касиер на съюза и зам.редактор на в.”Земеделско знаме”.

1908 год.- В селото се открива мирово съдилище.

1910 год.-Създадена е първата партийна група под ръководството на Г.Касандров,Петър Дараджански и учителите Христо Калачев и Анна Маймункова.

1927 год.-Найден Команов е избран за кмет.Създадена е организация на Работническата партия.

1928 год.-В браснарницата на Владо Пазарджиклийски са положени основите на РМС.За секретар е избран Стоян А.Маринчешки.

1942 год.-Под ръководството на Стоян Паликрушев е изградена организация на Отечествения фронт.

1944 год.-Въстановяват се групите на БЗНС,ръководени от Илия И.Гишин,Ангелия Кенлешев,Мильо Манчев и др.Въстановена е групата на Народния съюз”Звено”,с  председател Ал.Чобанов и секретар  Тодор Драганов.

1945 год.- В Голямо Конаре  съществуват 20 местни организации и дружества,професионални и кооперативни сдружения.

1946 год.- Изградено е местно младежко дружество на Народния съюз „Звено”.Голямо Конаре изпраща в Отечествената война 400 свои достойни синове.Като помощник-командири на части във войната участвуват Димитър Касандров,Стоян П.Костов,Асен М.Маринчешки,Кирил П.Празов.

1958 год.- Изграден е Общински комитет на БКП и Общински народен съвет.

1969 год.- С  указ на Президиума на Народното събрание село Голямо Конаре е обявено за град Съединение.