НЧ Светлина 1927 – Правище

Народно читалище „Светлина „село Правище е образувано през 1927г,по инициатива на поп Атанас и първите му членове били Петър Шилев ,Иван Черкезов и Тоте Клинков.Събирането ставало в старото училище под ръководството на учителя Желязко Стоилов.Читалището по-късно се премества в къщата на Иван Минков Цочев.Обзаведена била библиотека и закупен един радиоапарат.

1950-1958г.читалищната библиотека наброява 110 тома литература.Книгите са се съхранявали в една стая на старото училище, която била определена и за медицински пункт.През 1956г за библиотекар на доброволни начала е избран Атанас Петров.

През 1956г е взето решение,чрез средства от самооблагането и безплатен доброволен труд от хората  да се построи нова читалищна сграда.

Основите и са положени през 1957година,а е завършена през 1962г . Библиотечният книжен фонд нараства на 1064 тома

 

24 май 1962г тържествено е открита новата читалищна сграда.Назначен е щатен библиотекар.Средногодишният брой на читателите е бил 350 души и са се раздавали около 6000 тома книги .От ТПК в село Г.Конаре за закупени маси и столове и 7 стилажа за библиотеката .

Фонда на библиотеката нараства.

С откриване на читалището интереса на хората нараства.При Читалището са създадени :самодеен хор,театрална трупа,които са се прославяли селото ни на различни сцени из страната.

От миналото и до днес благодарение на читалището са запазени в селото ни и двата обичая: мъжкият зимен „Сурвакари”и пролетният обичай „Лазаруване”.

Групата „Лазарки”взеха  участие в Десетия национален събор –Копривщица пее, през2010г.с представяне на народният обичай”Лазаруване”,също така се представиха и на Белинташфест 2011

В читалището се организират и празнуват и много други празници :Бабин ден ,Осми март,Ден на Християнското семейство,Дядо Коледа,Първи юни

История с.Правище