НЧ Напредък 1927 – Любен

Народно читалище „Напредък” с.Любен е основано на 23 октомври 1927 година. Едни от неговите създатели, образували и първото му ръководство са : Лазар Пищялов,Делко Найденов Станчев, Георги  Пеев Ширтев, Делко Д. Станчев и Вълко Д. Станчев.

Дейността на читалището започва с изнасяне на пиеси, в които дейно участие имат учителите.Лекционната просвета обхваща теми овощарство,лозарство и земеделие. За целта е уреден вечерен народен университет. Създадена е  и добре работи библиотека, обслужвана от учител. По-късно е създаден  народен хор, който участва в много регионални прегледи и празници на селото.

В днешно време читалището поддържа общодостъпна библиотека и  участва активно в обществения живот на селото.