НЧ Отец Паисий 1930 – Неделево

Exif_JPEGНародно читалище „Отец Паисий” с.Неделево е основано през 1930 година. Инициатори са :учителят Стефан Бозуков, участъковият фелшер Лука Декузанов и някои по-будни земеделски стопани

Със средства главно от държавата, читалището , кооперацията и много доброволен труд от населението е построена нова, просторна читалищна сграда –открита на 07.11.1963 година.
Самодейните колективи в миналото :театрален състав,певческа група за автентичен фолклор,група за художествено слово и индивидуални изпълнители –самодейци се представят успешно на прегледи и фестивали на художествената самодейност, печелят грамоти и награди…

За съжаление, настъпилата миграция на населението не отминава и село Неделево.Броят на жителите значително намалява, в резултат на което културно-масовата и библиотечна дейност и художествената самодейност в читалището започва да затихва.

Най- голямото богатство на библиотеката към НЧ”Отец Паисий” с. Неделево е книжният и фонд, който в момента възлиза на 4680 регистрирани библиотечни единици. Средно годишно библиотеката обслужва 96-ма редовни читатели и раздава 1 533 библиотечни единици. Извършват се устни и писмени справки по различни теми и проблеми.

Брошура

Краеведски очерк Неделево

Традиционен събор-Детско утро

Танцови състави

Коледари

Осми март

Бабинден

На седянка

06.на седянка