НЧ Христо Смирненски 1927 – Малък чардак

Народното читалище в с.Малък Чардак е основано на 6 октомври 1927 година по инициатива на учителя Иван Кесяков. В ръководството на същото,освен инициатъра, са влезли местните жители Йордан Василев Кънев, Димитър Иванов Ахмашки, Васил Теодосиев Кънев и Фердинанд Теодосиев Кънев.  Читалището  развива богата художествена самодейност чрез битовия хор, драматичния състав и танцовата трупа, някои от които съществуват повече от 40 години.

Празник на селото е местния събор, който се чества на Гергьовден. Местният автентичен фолклор се съхранява от възрастни хора, които изпълняват сложни народни песни по време на местните прегледи и обичаи.

 

Самодейци през годините :

Музиканти : Иван Кънев – кавал, Иван Кочев – гадулка

Изпълнителки на автентични народни песни : Дела Тугова, Мария Миткова, Цона Младенова, Пена Пенчева, Тодора Балева, Йордана Русалова, Мирина Митовска, Велика Митовска, Станка Младенова, Запряна Младенова

Изпълнителки на обработени песни :  Тонка Челебийска, Недка Панова, Кръстанка Младенова, Мария Видолова, Мария Рангелова, Надка Ламбова, Мария Апостолова, Нешка Митовска, Дафина Христова, Росица Ахмашка

Мъже-самодейци : Асен Байков, Иван Рангелов, Рангел Рангелов, Димитър Рангелов, Георги Кочев, Лазар Митовски

Днес читалището поддържа  предимно общодостъпна библиотека и организира няколко традиционни празници  в селото – местният събор, празнуване на Бабинден, 8 март, 1 юни.

За съжаление  сградата на читалището е в много лошо състояние. Покрива над сцената е паднал и половината част от сградата е неизползваема.