НЧ Обзорник 1927 – Голям чардак

Народно читалище “Обзорник” в с. Голям Чардак е основано през

1927 година,  а сградата му е построена с почти доброволен труд

през 1936 година.

Основатели – Рангел К.Попов, Петър Пенелов, Димитър Самуилов, Станю Кашилски, Стойчо Пенчев.

Дейността на читалището през първите години се изразява в изнасяне

на сказки от учителите с научна тематика – произход на земята, произход на човека, изнасят се сказки. Учителите Пенелов, Попов и Самуилов разгръщат театрална самодейност, която продължава дълго време от ентусиазирани младежи  в  селото.

През 1956 година е създаден танцов колектив, изучаваш местният фолклор. Негов първи ръководител е Иван Иванов, а по-късно – Георги Шумански.

Музикантите по това време също са местни – гъдуларите Никола Грошев и Георги Чаев, акордеон – Васил Екимов, кавал – Юсеин Юсеинов, тъпан – Емил Дойков.

През 1975 година се сформира голям смесен хор с ръководител  Недко Агов. По-късно остава мъжки хор с ръководител Любен Чакалов, който изпълнява само местни народни песни.

През 1976 и 1991 год. на Национален събор в гр.Копривщица, местните обичаи  „Връзване на брада”, „Правене на пряпорек”, „Бръснене на годеник” печелят златни медали  под ръководството на Найден Найденов.

 

Днес се поддържа общодостъпна библиотека  и  има обособен кът с етнографска сбирка. Читалището работи  с  деца и възрастни  и подготвя  тържества , чествания на бележити дати и детски празници.

Председател на читалището от  2014 година е Петя Плачкова, която също подготвя  с деца  пиеси и програми.

История на Голям Чардак

Анекдоти от Голям Чардак