НЧ Архангел Андонов 1928 – Царимир

Народно читалище „Архангел Андонов” в с.Царимир е основано на 12.11.1928 година.Негови основатели са : Петър Русев – инициатор за основаването му, Ангел Христов, Тодор Папазов, Христо Семерджиев, Атанас Янчев, Атанас Дякин, Петко Чобанов, Пантелей Найденов, Кирчо Чучев, Никола  Джангозов и други.

Отначало читалището е провеждало театралната си дейност в коридора на училището.Завесата е правена от черги, а публиката е седяла на чиновете. Дори при тези примитивни условия читалищните дейци подготвят пиесите „Милионерът” и „Хан Татар”, масово посетени от населението. С приходите от изнесените пиеси, от дарения и членски внос, се набавят книги за библиотеката. Тя е настанена в едно кафене, съдържателят на което  става неплатен библиотекар. Дейността на читалището се засилва. Изнасят се ежеседмично сказки,слушат се предавания по радиото, закупено през 1936 година.

След построяване на читалищния дом   през  1946 година  дейността на читалището се засилва. Активизира  се работата на драмсъстава. Ежегодно се изнасят по 3-4 пиеси като „Пожар”, „Татул”, „Майстори”, „Съвест”, „Ратайкиня” и други. Учители и специалисти от Пловдив изнасят лекции пред  населението.През 1954 година се създават танцов състав, хор и народен оркестър.Читалището  започва да издава и свой вестник „Възход”, за който получава финансова подкрепа от ТКЗС.

Най-атрактивен  и  поддържан и до днес  в село Царимир е местният обичай „Муфканица”

Днес  сградата на читалището е необитаема. Библиотеката се намира в общинска сграда и функционира много добре. Оборудвана е с компютри и работи по програмата „Глобални библиотеки”.  Читалището е основен организатор на местния обичай „Муфканица” – провеждана на 11 февруари ежегодно,   кушиите на Тодоровден  и местният събор /на 24 май всяка година/

ИСТОРИЯ на с. Царимир

Информация за Царимир