НЧ Съединение 1875

История на НЧ”Съединение 1875”  в  години

1875 год. – Основаване на читалище в с.Голямо Конаре под  името „Надежда”

Основатели: даскал Еню Бекирски,Ламби Атанасов, поп Иван Генов, Деле Герджишки, Петър Антов, Петко Лапков

Първи председател: Ламби Атанасов

1897 год. – Учители поставят началото на театрална дейност

1900 год. – след Освобождението и Съединението читалището е възстановено под името „Саморазвитие”. Председател : Иван Мъйнов. Засилва се театралната дейност с присъствието на Елена Снежина – актриса от Софийския народен театър

1920 год. – след І световна война отново се възстановява читалището  под името „Подем”

Председател : Стоичко Ив. Шопов

1925 год. – подем на всички дейности – открива се нова читалня и библиотека, построява се сцена

Председател : Тодор К. Попов

1956 – 58 год. – построена е нова сграда, в която читалището се помещава и днес под името НЧ”Съединение”

Председатели :

1956 год. – Атанас Тр. Богданов

1968 – 1970 год. – Чунка Т. Маринчешка

1970 – 1976 год. – Величко П. Дребчев

1976 – 1979 год. – Гено Павелов Маринчешки

1979 – 1981 год. – Васил Карагьозов

1981 – 1987 год. – Цонка Думбалска

1987 – 1990 год. – Иванка Симеонова

1990 – 2000 год. – Лиляна Костадинова Апостолова

2000 – 2004 год. – Велко Георгиев Тучев

2005                        Анета Лазарова Атанасова

 

Библиотека

 

Из учредителния протокол от 12.02.1875 год.:

„Образува се в с.Голямо Конаре, Куюн тепе казасъ,Филибе казасъ, читалище „Надежда”, в което има разни книги за прочит и обучение на стари и млади,които желаят да се учат …..”

1882 год. – читалищната библиотека се намира в новото двуетажно трикласно училище.До 1920 год. там се пазят някои броеве от списание „Читалище”,от цариградски вестници и списания на български език, библията на български език,кратка църковна история,печатана в Белград, книги на Любен Каравелов,сборник с народни песни и умотворения от братя Миладинови,вестник „Зорница” – издание на американско библейско общество и други.

1920 год. – в една дървена барака / бивша обущарница/  възстановеното читалище „Подем” открива читалня.

1925 год. – в едно от помещенията на кредитна кооперация „Съгласие” се открива общодостъпна библиотека и читалня

1956 год. – в новата сграда на читалището има библиотека, читалня и книгохранилище. Книжният фонд достига 3 000 тома.

2009 год. – читалището разполага с библиотека, детски отдел, читалня и книгохранилище. Книжният фонд е 19 100 тома.

 

Мажоретен състав  при НЧ”Съединение 1875”

Създаден  е през 2006 год.

Първи  ръководител: Мария Метларова

От 2007 год. до днес – ръководител : Галина Ангелова

Всяка година  се сформират  по две групи мажоретки -  с деца от 5 до 10 години  и с ученици 5- 8 клас. По традиция мажоретния състав открива всички тържествени събития  и програми в гр.Съединение.

 

ОЩЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО…