Театър

Театрална дейност на НЧ”Съединение 1875”

1897 год. – в големия салон на двуетажното класно училище се сковава сцена с дъсчени въртящи се кулиси,от която учителите изнасят пред населението пиеси,сказки,организират вечеринки и други забави.

1900 год. – театралната дейност е силно развита от Елена Снежина – софийска актриса, назначена като учителка в с.Голямо Конаре
Играни пиеси през това време : „Руска”, „Геновева”,”Иванко”, „Хъшове”, „Недоразумение”,”Скъперникът”, „Разбойници”, „Тъкачи” и др.

1924 – 1925 год. – построява се театрална сцена в началното училище „Кирил и Методий” Сградата е разрушена от земетресение през 1928 год.

1928 год. – с помощта на Кредитна кооперация „Съгласие” е построен читалищен салон със 150-160 места и сцена.

1948 -50 год. – учителите от местното училище редовно подготвят и изнасят пиеси пред населението. Играни са : „Вражалец” /Ст.Л.Костов/ „Милионерът”,”Боряна” / Йовков/ някои пиеси на Ив.Вазов. Учители-актьори: Иван Златев и съпругата му Марга, Георги Панов, Стефан Нейчев, Тодор Попов.

1956-58 год. – Създаден е драматичен състав и литературен кръжок.
Постановки на драматичния състав по това време „Свекърва” / А.Страшимиров/ „Пет пиеси” по произведения на Чехов,”Вълчи времена” на Илия Волен, „Шибил” по Йовков.

1970 год.– създаден е сатиричен състав под ръководството на Велко Тучев.
Неговата дейност продължава с малки прекъсвания до смъртта му през 2004 год. Играни са комедии и сценки.
Актьори през тодините: Велко Тучев, Костадин Караиванов,Ганка и Марин Маринчешки,Георги Адърски,Александър Маринчешки, Венка Маринчешка, Петър Маринчешки, Красимир Аргилашки

Около 1975 год. – група за художествено слово под ръководството на Цонка Думбалска. Изнасяни рецитали, моноспектакли.

2005 – 2006 год. – театрален състав с ръководител Бисерка Ганукова.
Изнесена постановка „ Историята на НЧ”Съединение”
Актьори : Николай Марин, Атанас Чомашки, Костадин Караиванов,Костадин Гануков, Райко Гануков, Райко Алов, Бисерка Ганукова,Иван Богданов, Марияна Килимперова.

2007-2008 год. – детски театрален състав с ръководител Гергана Кирова.
Изнесени постановки : „О, будители народни” ,”Апостолът в премеждие”, „Пътят към бесилото”, „Ледената кралица”, „Снежанка и седемте джуджета”,”Горди сме потомци”, „Ветрената мелница”.
Актьори-деца : Венцислав Маринчешки, Георги Бекирски , Георги Шилев, Енчо Бекирски, Иво Богданов, Мая Кръстева, Петя Кръстева, Петя Богданова и др.

2010 и днес
Самодеен театър „Съединение” – ръководител Анета Атанасова
Изнесени постановки :
„Оркестър без име” по Станислав Стратиев- 2010 год.
„Английският съсед” по романа на Михаил Вешим – 2011 год
„Детектор на лъжата” – 2012 год.
„Минало незабравимо”– любими сцени от стари български филми-2012 год.
„Свекърва” – Антон Страшимиров – 2013 год.
„Нашингтон” по романа на Михаил Вешим – 2013 год.
„Боряна” – Йордан Йовков – 2014 год.
„Вражалец” – по Ст.Л.Костов – 2014 год.
„Ветрената мелница” – по Елин Пелин – 2014 год.
„Кастинг за мъже” – 2014 год.
Актьори : Костадин Караиванов, Георги Адърски, Красимир Аргилашки, Николай Марин, Райко Гануков, Радослав Валенцов, Иван Костов, Иван Богданов, Иван Карабелов,Венцислав Маринчешки, Венцислав Влаев, Никола Енев, Валентин Стоичков, Никола Бекирски, Марияна Килимперова, Елена Апостолова, Татяна Лулкина, Светла Гъдева, Катя Алова, Виктория Кацарска,Ваня Генчева, Валентина Ликова

 

 

Стари театрални постановки

Сатиричев състав Велко Тучев

Слово

Детски театрален състав

Нова театрална дейност