Контакти

НЧ „Съединение 1875”

Гр. Съединение, пл. „Съединение” №6

Е-mail: atanasova_bg@abv.bg

Председател: Анета Атанасова

тел.: 0878 645 120

НЧ „Архангел Андонов 1928”

с. Царимир

Секретар: Христина Маджарова

тел.: 0878 645 121

НЧ „Обзорник 1927”

с. Голям чардак

Секретар: Запрянка Титова

тел.: 0878 645 122

НЧ „Христо Смирненски 1927”

с. Малък чардак

Секретар: Росица Ахмашка

тел.: 0878 645 124

НЧ „Отец Паисий 1930”

с. Неделево

Секретар: Веска Казакова

тел.: 0878 645 119

НЧ „Христо Смирненски 1930”

с. Церетелево

Секретар: Мария Анчева

тел.: 0878 645 118

НЧ „Христо Ботев 1930”

с. Найден Герово

Секретар: Райна Арабаджийска

тел.: 0878 645 127

НЧ „Искра 1931”

с. Драгомир

Секретар: Мая Гочева

тел.: 0878 645 128

НЧ „Напредък 1927”

с. Любен

Секретар: Виолета Колева

тел.: 0878 645 125

НЧ „Светлина 1927”

с. Правище

Секретар: Донка Йовчева

тел.: 0878 645 126