Културна програма на община Съединение

КАЛЕНДАР   2015

 

Я Н У А Р И

01.01.2015   – НЧ „Христо Ботев 1930” с.Найден Герово – обичай „Сурвакане”

06.01.2015 – НЧ „Христо Ботев 1930” с.Найден Герово – обичай „Йордановден”

06.01.2015 – НЧ”Обзорник 1927” с.Голям Чардак – Тържество за Христо Ботев – в библиотеката

11.01.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – Концерт на ансамбъл „Тракия” – в салона на читалището

14.01.2015- НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – Местен обичай „Куди” – народно веселие на площада

14.01.2015 – НЧ”Светлина 1927” с.Правище – Местен обичай „Сурвакари”- народно веселие в центъра на селото

18.01.2015 – НЧ”Отец Паисий 1930” – Литературно четене – Пейо Яворов, Дамян Дамянов, Недялко Йорданов – в библиотеката

18.01.2015– НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир – презентация за Дамян Дамянов в библиотеката

20.01.2015- НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – Местен обичай „Ивановден” – народно веселие на площада

21.01.2015ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ – ЧЕСТВАНЕ НА БАБИНДЕН ПО МЕСТА

Ф Е В Р У А Р И

05.02.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир – презентация за

Леда Милева в библиотеката

11.02.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – 140 години от основаването на НЧ”Съединение 1875” – Тържествено събрание

и театър- история „Къде си,вярна, ти,любов народна …” – в салона на читалището

11.02.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир – местен обичай „МУФКАНИЦА” – в центъра на селото

14.02.2015 – НЧ „Христо Ботев 1930” с.Найден Герово – празнуване на Трифон Зарезан

14.02.2015- НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – „На чаша вино с …” местните творци – среща с местните поети – в заведение

14.02.2015 – НЧ”Христо Смирненски 1927” с.Малък Чардак – Празнуване на Свети Валентин

19.02.2015 – ЧИТАЛИЩАТА   В ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, С.ДРАГОМИР – Тържества за Васил Левски

19.02.2015 – ЧИТАЛИЩАТА ОТ СЕЛАТА : МАЛЪК ЧАРДАК, ПРАВИЩЕ, ЛЮБЕН, ЦЕРЕТЕЛЕВО, НЕДЕЛЕВО – ПОДРЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ С ФОТОСИ И КНИГИ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БИБЛИОТЕКИТЕ

19.02.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир –„ За делото на Васил Левски” – презентация в библиотеката

21.02.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – Поклонение на паметника на Недялка Шилева по повод 56 години от смъртта на местната героиня

22.02.2015 – НЧ „Христо Ботев 1930” с.Найден Герово – Празничен концерт по повод празника на селото Хараланпей – в читалището

23.02.2015 – КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ С.НАЙДЕН ГЕРОВО – МЕСТЕН СЪБОР – народно веселие в центъра на селото

28.02.2015 – НЧ „Искра 1931” с.Драгомир – Ден на таланта

28.02.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир -   ТОДОРОВДЕН – местен обичай

М А Р Т

01.03.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – украсяване „Дърво на мартениците” в центъра на града, Забавна вечер и награждаване на самодейци по повод 140 години от основаването на читалището

01.03.2015 – НЧ”Светлина 1927” с.Правище, съвместно с Кметството – украсяване „Дърво на мартениците” в центъра на селото

01.03.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир – „На кафе” – празнично честване денят на самодееца

01.03.2015 – ЧИТАЛИЩАТА ОТ С.НЕДЕЛЕВО,ЦЕРЕТЕЛЕВО,ГОЛЯМ ЧАРДАК   И НАЙДЕН ГЕРОВО – отбелязване денят на самодееца с празнични срещи

01.03.2015 – ЧИТАЛИЩАТА ОТ С.МАЛЪК ЧАРДАК, ДРАГОМИР И ЛЮБЕН – „Баба Марта” – изложба на мартеници в библиотеките

03.03.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.СъединениеТържествен концерт по повод Националния празник на България – на площада

03.03.2015 – ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ – ПОДНАСЯНЕ ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИ ПЛОЧИ, СРЕЩИ В БИБЛИОТЕКАТА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ПРАЗНИКА

07.03.2015 и 10.03.2015 - НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – „Министърът и жените” –премиера на театралния състав – в салона на читалището

08.03.2015 – ЧИТАЛИЩАТА ОТ : с.ПРАВИЩЕ, ГОЛЯМ ЧАРДАК, МАЛЪК ЧАРДАК, ЦЕРЕТЕЛЕВО, НЕДЕЛЕВО, ЛЮБЕН, НАЙДЕН ГЕРОВО, ДРАГОМИР – ПРАЗНИЧНО ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯТ НА ЖЕНАТА ПО МЕСТА

20.03.2015НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – ІІІ Конкурс за най-добър рецитатор / за деца/ – в Пленарна зала на Община Съединение

21.03.2015 – НЧ „Искра 1931” с.Драгомир – Местен обичай „ДЖУМАЛ”

22.03.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир – Изложба на рисунки „Цветна пролет”

22.03.2015 – читалищата от : с.Малък Чардак и с.Голям Чардак – Празници за първа пролет

 А П Р И Л

02.04.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – „Нощ в библиотеката” – приказен бал в библиотеката по повод 210 години от рождението на Андерсен и Световния ден на детската книга.

02.04.2015 – НЧ”Светлина 1927” с.Правище – Конкурс за детска рисунка „Приказни герои” по повод Световния ден на книгата

02.04.2015 – НЧ”Обзорник 1927” с.Голям Чардак – „ Ден на приказката ” – детски празник в библиотеката

02.04.2015- НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир – презентация за Андерсен с деца в библиотеката

05.04.2015 – НЧ”Светлина 1927” с.Правище – Местен обичай „Лазаруване” – лазаруване на момичета и народно веселие в центъра на селото

05.04.2015 – читалищата от :с.Неделево, Церетелево, Драгомир, Найден Герово, Малък Чардак, Любен, Голям Чардак – „Лазаруване” на деца в селата

05.04.2015 и 06.04.2015НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – Местен обичай „Кума” – лазаруване на девойки и народно веселие в центъра на града

08.04.2015 – НЧ „Христо Ботев 1930” с.Найден Герово – Празнуване деня на ромите

08.04.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир-Празнуване деня на ромите – награждаване на самодейци

10.04.2015 – читалищата от : с.Драгомир, с.Малък Чардак, с.Любен – Изложба на великденски яйца в библиотеките

20.04.2015 – НЧ”Обзорник 1927” с.Голям Чардак – Честване на годишнина от Априлското въстание

23 април 2015 год.- НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – „Най-великите книги за деца” – презентация пред ученици

23.04.2015 – читалищата от : с.Неделево, Церетелево, Правище, Любен, Драгомир – четения в библиотеките по повод Световния ден на книгата и авторското право

М А Й

06.05.2015 – КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ С.ДРАГОМИР – МЕСТЕН СЪБОР

06.05.2015 –КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ С.МАЛЪК ЧАРДАК -МЕСТЕН СЪБОР

10 и 11.05.2015- НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – „Оркестър без име – 20 години по-късно” – постановка на театралния състав – в салона на читалището

11.05.2015 – НЧ „Архангел Андонов 1928” с.Царимир- Празник на църквата „Св.св.Кирил и Методий”

11.05.2015 – НЧ”Отец Паисий 1930” с.Неделево – Конкурс за рисунка „Моето читалище”

24.05.2015 – читалищата от с.Неделево ,Найден Герово, Голям Чардак – Отбелязване денят на славянската писменост и на българската просвета и култура в библиотеките

24.05.2015 – КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ   С.ЦАРИМИР – МЕСТЕН СЪБОР

24.05.2015 – КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ   С.ЛЮБЕН – МЕСТЕН СЪБОР

30.05.2015– КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ С.ЦЕРЕТЕЛЕВО – МЕСТЕН СЪБОР

30.05.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – ПРАЗНИЧЕН СПЕКТАКЪЛ ПО ПОВОД 140 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ

01.06.2015 – ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ – ДЕТСКИ ПРАЗНИЦИ

01.06.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – откриване на ЛЯТНА ШКОЛА ЗА ТАЛАНТИ в читалището с продължителност три месеца

02.06.2015 – Читалищата от : с.Драгомир, Царимир, Любен, Правище, Церетелево -   Тържества за Христо Ботев

29.06.2015 – НЧ „Христо Ботев 1930” с.Найден Герово – Празник на църквата „Св.апостоли Петър и Павел”

18.07.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – отбелязване 178 години от рождението на Васил Левски

02.08.2015 – КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ   С.ПРАВИЩЕ – МЕСТЕН СЪБОР

С Е П Т Е М В Р И

03.09.2015 – ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, НЧ”СЪЕДИНЕНИЕ 1875” – „ДЕЦАТА НА ГР.СЪЕДИНЕНИЕ” – игри и развлечения за деца,организирани по повод 130 години от Съединението на България

05 и 06.09.2015 – ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, НЧ”СЪЕДИНЕНИЕ 1875” – тържествено честване 130 години от Съединението на България

05.09.2015 – Читалищата от : с.Малък Чардак, Царимир, Драгомир – 130 години от Съединението на България – изложби в библиотеките

09.09.2015 – НЧ”Хр.Смирненски 1930” с.Церетелево – Поднасяне на цветя на паметната плоча на жертвите от селото

22.09.2015 – НЧ”Искра 1931” с.Драгомир – Честване денят на независимостта в библиотеката

ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ

01.10.2015 – НЧ”Искра 1931” с.Драгомир – Празнично честване денят на пенсионера

01.10.2015 – НЧ”Христо Смирненски 1927” с.Малък Чардак – Празнично честване денят на пенсионера

01.10.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – откриване на НОВАТА САМОДЕЙНА ГОДИНА

01.11.2015 – НЧ”Архангел Андонов” с.Царимир – Ден на народните будители – презентация в библиотеката

01.11.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – Ден на народните будители – посветен на читалищните дейци по повод 140 години от основаването на читалището – среща на служители и ръководители в читалището през годините

21.11.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – Празничен фолклорен концерт за Деня на християнското семейство

21.11.2015 – читалищата от : с.Голям Чардак, Неделево, Царимир, Найден Герово, Правище, Малък Чардак – празнични чествания за деня на християнското семейство

18.12.2015 – НЧ”Съединение 1875” гр.Съединение – КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

25.12.2015 – ЧИТАЛИЩАТА с.Неделево, с.Найден Герово,с.Малък Чардак – обичай Коледуване с деца

25.12.2015 – ЧИТАЛИЩАТА с.Церетелево, с.Найден Герово – Дядо Коледа с подаръци при децата от селото