Съединението 1885

Честване денят на Съединението

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ  за СЪЕДИНЕНИЕТО И ПРИНОСЪТ НА ГОЛЯМОКОНАРЦИ

Възпроизвеждане на Съединението 1885

Местни Герои

ДЕЙЦИ  НА СЪЕДИНЕНИЕТО

1. ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ- Националреволюционер,общественик и писател. Помощник и апостол на Четвърти революционен окръг по време на Априлското въстание.Председател на БТЦРК за Съединението за Източна Румелия и Княжество България през

1885 г.Председател на Народното събрание -1888 г.Автор на първите биографии на Васил Левски и Христо Ботев и епохалната творба „Записки по българските въстания.

2. ПОП ИВАН ГЕНОВ –Учител в с.Голямо Конаре.Поддържа тесни взаимоотнощения с апостолите от Четвърти революционен окръг на Априлското въстание.Председател на Голямоконарския  таен революционен комитет за Съединението.Заедно с поп Тодор Райков освещава знамето на четата  на Продан Тишков на 05.09.1885 г. и заклева въстаниците.Сподвижник на Васил Левски.Многократно арестуван и задържан в Пловдивския затвор Ташкапия.

3. ПЕТЪР ШИЛЕВ –Подпредседател на революционния комитет по Съединението в с.Голямо Конаре,основен двигател на съединисткото движение икмет на с.Голямо Конаре.

4. ПОП ТОДОР РАЙКОВ КЕСОВ –Завършил килийното училище в с.Голямо Конаре,духовно образование в Пловдивската семинария,

Член на местния революционен комитет и сподвижник на Васил Левски.Заедно  с поп Иван Генов заклева Голямоконарската чета.Многократно задържан в Пловдивската Ташкапия.

5. ПРОДАН ТИШКОВ-ЧАРДАФОН- Един от видните дейци на Съединението,предводител на Голямоконарската чета,взел участие в обявяването на Съединението на 06.09.1885 г.Участник в българското опълчение през Руско-турската война 1877-78 г.

6. НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ШИЛЕВА – Народна учителка и дарителка .Ушива знамето на Голямоконарската  чета и охранява сваленият генерал-губернатор на Източна Румелия Гавраил Кръстевич до с.Голямо Конаре.Завещава етаж от къщата си в гр.София на читалището в с.Голямо Конаре.

7. СТОЯН СРЕДЕВ –Виден деец на Съединиското движение,секретар на Тайния революционен комитет за Съединението в с.Голямо Конаре.Народен учител.Застава начело на четата  от с.Старо Железаре,участваща в събитията по  Съединението в гр.Пловдив.

8. ХРИСТО МАКЕДОНСКИ –Касиер на Тайния революционен комитет за Съединението в с.Голямо Конаре.

9. ДАСКАЛ ЕНЮ БЕКИРСКИ – Завършил кластното училище в гр.Пловдив,ученик на Найден Геров и Йоаким Груев.Председател на Местния революционен комитет учреден през 1870 г. от Васил Левски.Основател на читалище „Надежда” в  с.Голямо Конаре и на светското училище.

10. НАЙДЕН КОМАНОВ – Виден деец на БЗНС.Народен представител от 17-то Обикновено Народно събрание.Кмет на с. Голямо Конаре.Основател на кооперативното движение.Летописец на Съединението и на с.Голямо Конаре.

11. НИКОЛА ПЕТКОВ ЧОБАНОВ- Куриер на Съединението.Майор Данаил Николаев назначава Никола  като куриер за свръзка с Чардафон.В навечерието на Съединението той отнася съобщения в с.Голямо Конаре.Участник в Сръбско-българската война като офицер.

12. ПЕТЪР ПЕТКОВ ЧОБАНОВ – Знаменосецът на Чардафоноват чета.Участник в Сръбско-българската война

Посещения на Недялка Шилева в с.Голямо Конаре